En idé för att finna rätt motiv till klasströjan är helt enkelt att söka efter bilder på hur andra har gjort. En annan, kanske lite roligare idé är att man ordnar en tävling på skolan eller i klassen.

Tävlingen kan gå till så att de elever som vill får lämna in förslag på hur tröjan eller kläderna ska se ut, både gällande färg, text och motiv. Motivet kan antingen vara hämtat ur katalogerna företagen skickar ut i samband med att det börjar närma sig terminsavslut, eller så kan eleverna rita helt egna motiv som sedan får vara med i röstningen.

Man får sedan sätta ett sista datum på när förslagen ska vara inlämnade för att man ska hinna gå igenom dem, ta bort eventuella olämpliga förslag och sedan organisera en röstning. Det är viktigt att de förslag som kommer med inte allvarligt kränker någon, men lite komiska inslag kan så klart accepteras så länge alla kan tänkas finna det roligt.

När det är röstningsdags bör alla motiv visas upp, eller delas ut till eleverna så att de kan titta igenom dem i lugn och ro. Själva röstningen bör sedan inte äga rum förrän någon eller några dagar senare. Det kan vara klokt att inte skriva ut vem som har gjort motiven innan röstningen ägt rum eftersom det då finns en risk att ett visst motiv favoriseras på grund av sin skapare.

Det är också lämpligt att röstningen sker anonymt, antingen med hjälp av lappar som läggs i en skål, eller genom att klassen får blunda och rösta genom att tyst räcka upp handen. Då kan inte grupptrycket vara med och spela in i själva röstningen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att påminna eleverna om att det inte är något tvång att köpa klasströjan oavsett vilket motiv som röstas fram i denna situation.