När man ska leta efter motiv och texter till klasströjor finns det många sådana att välja mellan. Något som blivit väldigt populärt är tröjor med komiska budskap eller tryck. Dessa kan antingen driva med klassens lärare eller med eleverna som går i klassen.

Det är dock viktigt att man tänker på att trycket inte ska kränka någon och det får heller inte peka ut någon speciell person, utan det ska vara just komik som är aktuellt. Man måste kunna se skillnad på komik och kränkning i dessa fall.

Det finns komiska tryck som har koppling till allt möjligt. Sex, kunskap, studier och mycket annat finns att välja mellan och det gäller att klassen kan finna något som har betydelse för just de aktuella eleverna. Det finns ofta olika texter att trycka på tröjan och dessa kan gå ihop med motivet i övrigt men behöver inte göra det. Bara detta kan skapa en hel del roliga resultat och reaktioner.

Om klassen vill driva med sina lärare finns det ofta väldigt bra motiv att välja mellan och dessa kan ofta få bra effekt, särskilt om lärare inte har sett trycket innan utan först får se det när tröjorna levereras. Det gäller i dessa fall dock att det finns en vuxen ansvarig som kan sköta om beställningen och se till att det motiv som väljs verkligen är okej och att betalning med mera sköts på rätt sätt.

Humor och komedi är ofta ämnen som inte finns så ofta i skolan och då är det inte så konstigt att de elever som slutar i skolan väljer att ta med något mer humoristiskt och lämna det som ett fotavtryck hos de lärare som sedan också väljer att köpa tröjan. När det gäller lärare brukar främst klassföreståndaren vara intresserad av klasströjan, om motivet faller i dennes smak.