Klasströjor eller andra klasskläder kan vara väldigt bra om en eller flera skolklasser ska vara på resa någonstans. Då kan klassen lätt kännas igen bland andra resenärer och det blir också tydligt om man saknar någon.

Klasströjorna ger också extra samhörighet på resan och eleverna vågar ofta prata mer med varandra. Om det är flera klasser som ska på resa till samma plats, eller om olika skolor ska dit kan klasströjan vara att bra sätt att veta vilka klasser eller skolor andra kommer från, samt vad de heter. Om inte klasströjorna fanns skulle presentationer ta mycket lång tid och eleverna skulle troligen inte komma ihåg hälften av alla namn.

Klassresan är ofta en av de allra sista sakerna man gör tillsammans med klassen och då kan det vara ett bra tillfälle att också inviga klasskläderna. Detta är ett sätt att skapa gemenskap i klassen. En nackdel med det kan vara att de elever som av någon anledning inte köpt klasströja kanske inte vill följa med av rädsla för att bli utstötta. Det kan finnas flera skäl till att man inte kunnat eller velat köpa klasströjan och då är det också tråkigt om eleven inte kan eller vill följa med på resan på grund av just klasskläderna.

Kanske kan skolan i dessa situationer ordna så att alla elever får en tröja, eller kanske det går att låna en av någon annan elev som köpt flera olika modeller. Generellt sett brukar det finnas möjlighet att köpa extra tröjor någon vecka efter att beställningen levererats, men då till ett högre pris. För en elev som plötsligt ändrat sig angående tröjan, eller om man varit sjuk och inte kunnat beställa kan dock denna möjlighet vara guld värd.

Klasströjan är något som de flesta tar för givet i dag, trots att så inte är fallet många gånger.