Under flera års tid har det varit populärt att låta trycka upp tröjor till skolklasser. De finns i flera olika storlekar och modeller och många gånger beställs de med komiska tryck och möjlighet för alla elever i klassen att kunna skriva sina namn på tröjan.

De olika klasströjorna används ofta som minnen och beställs ofta i samband med att en viss klass slutar nian. Det är ofta eleverna i klassen som själva får organisera med beställning, betalning och mycket annat. Klassen får rösta om vilken färg som ska vara på tröjan och också om hur trycket ska se ut. Tröjorna ger ofta en känsla av samhörighet och att höra till en viss klass.

Tröjorna som beställs blir helt unika eftersom varje elevs namn skrivs på dem och på ryggtavlan finns ofta en ruta där alla elever i hela klassen får sätta sin namnteckning. Denna skrivs först på ett papper som sedan skickas till tryckeriet och där trycks sedan allas namnteckningar på tröjan. Allt detta gör att ingen annan än den som gått i just den aktuella klassen kan ha en tröja med samma namn på. Undantag finns förstås om tröjan sedan lämnas in på second hand och någon köper den där.

Det är trots allt något unikt med att ha en tröja som man vet bara finns i ett enda exemplar. Trots att det inte finns något tvång att köpa klasströjorna är det dock ofta så att de flesta elever gör det då känslan av att höra till gruppen blir så pass stark och ofta tar alla på sig sina tröjor när de väl kommer. Den elev som då inte har köpt tröjan kan fort känna sig lite utanför. Klasströjor och skoltröjor har därför ofta lite lägre priser så att alla ska kunna köpa dem, oavsett hur ekonomin ser ut.