Många gånger kan klasströjor effektivt användas för att stärka gemenskapen i en klass. Många gånger förekommer det att det inom klassen finns olika grupperingar. Inom dessa umgås generellt sett bara gruppmedlemmarna med varandra och då blir det aldrig någon riktig sammanhållning inom klassen.

När det sedan kommer till klasströjor är det något som hela klassen behöver vara involverad i och då brukar grupperna på ett eller annat sätt lösas upp, och klassen kan då plötsligt samarbeta mycket bra.

Det är sällan speciellt lätt för en lärare att kunna lösa upp grupperna och tvinga elever att umgås med varandra. Det brukar ofta sluta med mer problem. När klasströjorna ska beställas blir det dock mer naturligt att även en starkt gruppbunden klass börjar umgås utanför dessa grupper och istället samtala med varandra om hur tröjan faktiskt ska se ut eftersom det ligger i allas intresse att få en så bra och rolig tröja som möjligt.

Självklart förekommer det att tröjan också diskuteras mer internt i de olika grupperna, men över lag brukar gemenskapen stärkas under i alla fall en kortare tid fram till dess att tröjan är designad. Även efter det att tröjan tryckts brukar det dock vara en viss gemenskap kvar i klassen. Tröjan eller klasskläderna är liksom det som förbinder eleverna med varandra och den blir ett naturligt ämne att tala om även om inte eleverna och grupperna har särskilt mycket gemensamt i övrigt.

Med en bättre gemenskap blir det mindre mobbning och ofta blir det också enklare att ordna olika t.ex. grupparbeten när det inte bara är vissa som vill arbeta med varandra. Det finns med andra ord många fördelar med att få så många som möjligt engagerade i att skapa och designa de gemensamma kläderna. Ju fler som engagerar sig desto bättre blir resultatet både gällande klassen och kläderna.